MENU

28.06.2016

Voor- en Vroegschoolse Educatie Tiel

Voor wie?

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen (2,5 - 6 jaar) te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.

Werkwijze

Tijdens een huisbezoek door een van onze consulenten krijgen ouders informatie over het VVE-programma en de manier van toewijzing. Uitgelegd wordt hoe tijdens het ‘18-maanden’ bezoek aan het consultatiebureau bepaald wordt of de extra ondersteuning (VVE) nodig is.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door Mozaïek welzijn in samenwerking met de gemeente Tiel, de peuterspeelzalen van Kinderopvang Rivierenland, een aantal basisscholen en het consultatiebureau. Voor dit project zijn een tweetal onderwijsconsulenten werkzaam.