MENU

05.04.2016

Vacatures en stageplaatsen

JONGERENWERKER (M/V) 24 tot 32 UUR P/W (SOCIAAL WERKER)

Mozaïek Welzijn is als welzijnsorganisatie werkzaam in de gemeenten Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe, Rhenen en Tiel.

Mozaïek:

 • is een betrokken organisatie voor jong en oud.
 • is krachtig in het verbinden, door persoonlijke ondersteuning op maat.
 • activeert mensen om deel te nemen aan de samenleving.
 • zet in op eigen kracht, het vergroten van vaardigheden, kennis en contacten van mensen.
 • werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl, integraal en wijkgericht.


DE FUNCTIE
Je gaat werken binnen een zelforganiserend team: de vakgroep jongerenwerk. Als jongerenwerker richt je je op jongeren van 12 t/m 23 jaar. Hierbij voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • contact leggen en een betekenisvolle relatie opbouwen met jongeren;
 • opbouwen en onderhouden van contacten met gemeenten, organisaties en andere relevante partijen;
 • het verbinden van jongeren met elkaar en/of met organisaties;
 • op de hoogte zijn en blijven van actualiteiten en ontwikkelingen;
 • ondersteunen bij het voeren van eigen regie (ondersteunen van jongeren en hun sociale netwerk bij het vinden van eigen oplossingen);
 • ontwikkelen van een programma/ plan van aanpak voor jongeren in afstemming met de gemeente;
 • opstellen projectaanvraag en ontwikkelen beleid in afstemming met de gemeente;
 • coachen en begeleiden van jongeren en stimuleren tot participatie en actief burgerschap;
 • evalueren: verantwoorden voor inzet en resultaten.


PROFIEL

Voor de rol van jongerenwerker zoeken wij iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat en streetwise is. Je bent communicatief sterk, maakt gemakkelijk contact met jongeren en sluit aan bij hun belevingswereld. Voor deze functie is een VOG-verklaring noodzakelijk. Daarnaast vragen we het volgende: 

 • Een afgeronde en relevante opleiding op HBO-niveau, zoals Social Work of Pedagogiek; 
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring binnen het jongerenwerk of binnen de jeugdhulpverlening en je beschikt over een relevante beroepsregistratie;
 • Je bent flexibel: in staat om minimaal 2 avonden per week te werken en wanneer nodig in meerdere regio’s te werken;
 • Je bent in staat om te reflecteren en je hebt een lerende houding;
 • Je bent gewend om zelfstandig en alleen te werken;
 • Je bent goed in het leggen van verbindingen en op verschillende manieren contact maken met de doelgroep en andere betrokken partijen;
 • Je bent bekend met de ontwikkelingen binnen het jongerenwerk en hebt ervaring met beleidsontwikkeling. Je bent in staat om goede afspraken te maken met de gemeente over de dienstverlening vanuit Mozaïek voor de komende jaren; 
 • Wanneer je affiniteit hebt met sport en cultuur is dat een pré;
 • Je hebt veel ervaring online en zet sociale media (o.a. Instagram, Facebook, Linkedin) effectief in; 
 • Je hebt een rijbewijs en een auto tot je beschikking (pré).


MEER WETEN OF SOLLICITEREN?

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie met een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Salarisinschaling op basis van schaal 8 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voor 24 tot 32 uren per week. Reacties graag binnen voor 17 januari 2021. De eerste gesprekken vinden plaats in de laatste 2 weken van januari.

Heb je interesse? Stuur dan een CV en sollicitatiebrief naar Tineke Manuhutu t.manuhutu@mozaiekwelzijn.nl. Voor informatie over de functie en procedure: Vincent Steur (jongerenwerker en buurtsportcoach),
0614517124 of v.steur@mozaiekwelzijn.nl

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Mozaïek zoekt een nieuw lid in verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de huidige leden. De voorkeur gaat uit naar een lid met ruime financieel-economische kennis.
De Raad van Toezicht bewaakt de doelstellingen van de organisatie, houdt toezicht op het beleid en denkt met de directeur-bestuurder mee over de koers van de organisatie.

De belangrijkste kerntaken van de Raad zijn:

 • Toetsing van de besluitvorming, waarbij wordt nagegaan of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn afgewogen.
 • Goedkeuren van statutair vastgelegde beslissingen, passend bij de strategische opdracht.
 • Zorg dragen voor een goed werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder (klankbordfunctie).

De belangrijkste eisen die aan de leden van de Raad van Toezicht worden gesteld zijn:

 • Het sociale domein transformeert. Het toezichthouderschap ontwikkelt mee. Het nieuwe lid heeft hier kennis van.
 • Betrokkenheid bij het werkgebied van Mozaïek. Een actief en breed netwerk in deze regio is een voordeel.
 • Bestuurlijke of inhoudelijke ervaring binnen welzijn, participatie en/of aanpalende vakgebieden.
 • Voldoende affiniteit met het sociaal werk in het algemeen en de doelstelling en aandachtsgroepen van Mozaïek in het bijzonder.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen.
 • Voldoende tijd.
 • Extern een rol vervullen in het belang van de stichting.

Vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een allochtone achtergrond worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. Mozaïek kent een beperkte vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht.
Bent u geïnteresseerd stuur dan uw motivatie voorzien van uw CV naar info@mozaiekwelzijn.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is 13 november a.s.

Met de kandidaten die worden uitgenodigd, zal op 2 december vanaf 14:00 uur een eerste sollicitatiegesprek worden gehouden met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Voor meer informatie: info@mozaiekwelzijn.nl of 0344 611566.

stage bij Mozaïek

Mozaïek haalt graag gemotiveerde stagiaires in huis. Er zijn verschillende soorten stages mogelijk. Heb je interesse in een stage bij Mozaïek? Vul dan ons online aanmeldformulier in.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons stagebureau via: 0344 - 611566 of via stagebureau@mozaiekwelzijn.nl.

Stagiaire Sociaal Werk

1 schooljaar (september 2020 – in overleg)
Minimaal 16, maximaal 32 uur.

Wij zijn op zoek naar een stagiaire Sociaal Werk. We hebben verschillende opties. Lees snel verder, kijk welke er bij jou past en solliciteer!

Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening

Wij brengen hulp en vraag naar hulp samen.
Je draait 1 ochtend per week mee met de vrijwilligers. Verder zorg je samen met collega’s voor de coördinatie Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening. Je gaat ook stap. In deze stage ga je namelijk op huisbezoek. Tot slot mag je van A-Z de scholing voor onze vrijwilligers organiseren.

Ouderenadvies

Heb jij iets speciaal met ouderen? Dan is deze stage wellicht iets voor jou. Er zijn veel voorzieningen, diensten en regelingen die voor ouderen van belang zijn of kunnen zijn. Wij helpen ouderen bij het vinden van de juiste weg. Je gaat in deze stage mee op huisbezoek. Daarbij mag je individuele vragen afhandelen en meedraaien met inloopspreekuren (vraag en aanbod met elkaar koppelen). Ook ben je onderdeel van Welzijn op Recept. Om goed op de hoogte te zijn wat er reilt en zeilt in de gemeente, sluit je aan bij het multi disciplinaire overleg. Tot slot mag je van A-Z de scholing voor onze vrijwilligers organiseren.

Vrijwilligerssteunpunt

Bij het Vrijwilligerssteunpunt neem je intakes af met vrijwilligers. Je informeert en verwijst ze door. Verder houd je jezelf bezig met het vrijwilligersbeleid en organiseer je activiteiten voor onze vrijwilligers.

Mantelzorgondersteuning
Bij de Mantelzorgondersteuning draai je mee met de methode ‘Bordje vol’. Je geeft individuele ondersteuning aan mantelzorgers en ontwikkel je activiteiten.

Thuisadministratie

Je legt samen met een collega verkennende huisbezoeken af en kijkt waar de inzet van vrijwilligers nodig is. Je voert kennismakingsgesprekken en pakt de coördinatie op.

Dynamiek

Bij Dynamiek voer je intakegesprekken met, hou je de voortgang bij en evalueer je met vrijwilligers. Je ontwikkelt nieuwe en begeleidt bestaande activiteiten. Je werkt hierbij samen met het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening.

Wat verwachten wij van jou?

- HBO 3e of 4e jaar sociaal werk
- Affiniteit met vrijwilligerswerk
- Functioneren in teamverband
- Flexibel
- Zelfstandig
- Initiatief nemen

Wat krijg je ervoor terug?

- Een stageplaats met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
- Een leuk, enthousiast en deskundig team
- Goede begeleiding