MENU

02.01.2019

Signaleringsgroepen

Dorpsschouw in met de signaleringsgroep in Liendenn, januari 2019

Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk, gebiedsteam/wijkteam en politie. Dat doen ze door simpelweg hun ogen en oren open te houden. Bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten. Zien ze dat ergens in drugs gehandeld wordt? Dan melden ze dat. Zo kunnen we snel en gericht actie ondernemen. In de gemeente Buren zijn met succes signalerings- en WhatsApp buurtpreventie groepen gemeente breed georganiseerd en door Mozaiek gecoacht. De signaleringsgroep heeft een focus op leefbaarheid, de WhatsApp de focus op veiligheid.

Deze aanpak hoort bij de Burense manier om inwoners meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid in eigen dorp en buurt. Via de meldingsknoppen op de dorpswebsites en/of de site van de signaleringsgroep kunnen inwoners meldingen doen in relatie tot jongeren-, milieu-, verkeers-, overlast en meldingen voor zorg, welzijn en hulp : het gebiedsteam/ wijkteam Stib.

Heeft u vragen over signaleringsgroepen? Of heeft u belangstelling om een signaleringsgroep te starten in uw dorp? Neem dan contact met ons op of check de link van de gemeente Buren  : https://www.buren.nl/onderwerp/signaleringsgroepen...

Of download de folder :

Folder Buurtpreventie in de gemeente Buren

Dorpen en mogelijkheden websites signaleringsgroepen

Via meldingsknoppen (de zgn. gele knop) van de dorpswebsites, kunnen inwoners zelf digitaal een melding doen in hun eigen dorp. In de Burense dorpen waar signaleringsgroepen aanwezig zijn, worden signalen gemonitord door inwoners zelf. De dorpswebsmasters en leden van de sg groepen hebben regelmatig contact met wijkagent, Stibmedewerker(s), gemeente Buren met betrekking tot de voortgang en signalering van trends en het mede uitvoeren van (preventieve) maatregelen in hun dorp.

Het gaat om de sites van de volgende dorpen :

www.beusichemleeft.nl

www.burenstad.nl

Dorpsraad Ravenswaaij

www.ingenleeft.nl

www.kerkavezaath.info

www.lingemeer.nu

www.sglienden.nl

www.sgmaurik.nl

www.samenzoelen.nl

Wilt u zich aanmelden voor een (WhatsApp)buurtpreventie- of signaleringsgroep?

Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en mobiele nummer naar één van de WhatsApp- of signaleringsgroepen :

Buurtpreventie Kerk Avezaath  Buurtpreventie@kerkavezaath.info

Samen Zoelen en WhatsApp Zoelen * 112zoelen@gmail.com

WhatsApp Erichem 112Erichem@gmail.com

De Oranje knop Buren *  contact@deoranjeknop.nl

WhatsApp Asch 112Asch@ziggo.nl

WhatsApp Zoelmond 112zoelmond@gmail.com

WhatsApp Ravenswaaij 112Ravenswaaij@gmail.com

Beusichem Leeft info@beusichemleeft.nl

WhatsApp Beusichem 112Beusichem@gmail.com

WhatsApp Rijswijk 112Rijswijk@gmail.com

Signaleringsgroep Maurik * sgmaurik@gmail.com

Signaleringsgroep Ingen Leeft *
contact@ingenleeft.nl

WhatsApp Eck en Wiel 112EckenWiel@gmail.com

WhatsApp Ommeren 112Ommeren@gmail.com

Signaleringsgroep Lingemeer* Lingemeerslg@gmail.com

Signaleringsgroep Lienden sglienden@gmail.com

WhatsApp Lienden 112Lienden@gmail.com (tevens
aanmeld adres voor Aalst en de buiten gebieden Hoogmeien en de Mars).


(* = contact adres voor zowel signaleringsgroep als WhatsApp groep)