MENU

24.12.2020

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) bewaakt de maatschappelijke doelstellingen waarvoor Samenso is opgericht. Samenso is een stichting die ondersteuning biedt aan Caleidoz Welzijn, Forte Welzijn en Mozaiek Welzijn. De Raad ziet erop toe dat de bestuurder handelt in het belang van de stichtingen en haar klanten. Ook staat de Raad de bestuurder met advies bij.

De bestuurder van Samenso is samen met de manager van Mozaiek verantwoordelijk voor de koers van Mozaiek.
De Raad keurt de plannen en besluiten van de bestuurder goed en beoordeelt het functioneren van de bestuurder.

De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht:
Erik Vermathen - tijdelijke voorzitter
Stan van Alphen
Henk Driessen
Heleen Kruijsen
Peter Waterman
Jan Zandberg.