MENU

04.11.2020

Mantelzorgcompliment

Een kleine blijk van waardering voor mantelzorgers die voor inwoners van onze gemeente zorgen. Dit jaar bracht dit extra uitdagingen met zich mee. ‘Afstand houden, dichtbij is gevaarlijk!’ klinkt het al lange tijd. Terwijl het in uw situatie heel belangrijk en noodzakelijk is om dichtbij elkaar te zijn. Dat was moeilijk voor u allebei. De manier waarop de mantelzorgers hiermee om zijn gegaan, is een extra compliment waard!

Ga nu naar onze pagina om het compliment aan te vragen.